De Veste wordt De Geluksvogel in Brede school Tholen

Vandaag mocht het dan eindelijk bekend worden gemaakt. De Veste in Tholen, een school voor speciaal (basis)onderwijs, gaat vanaf 1 augustus ‘De Geluksvogel’ heten. “Wij hebben lang op de nieuwe naam zitten broeden”, zegt directeur Jasper Winkelhuijzen. De nieuwe locatie in de Brede School Tholen vraagt om een nieuwe naam. Wij willen een school zijn waarin de samenwerking met andere scholen voorop staat.

De ouders, leerlingen en het team zijn gevraagd mee te denken over de nieuwe naam. Daar kwamen heel veel verschillende namen uit. Er werd gezocht naar een vrolijke, unieke naam met inhoud. Uiteindelijk werd het team tijdens een studiedag geïnspireerd door een reeks kinderboeken van Leo Bormans. In deze boeken ‘Geluk voor Kinderen’ staan mooie verhalen over geluk waarin vogels een positieve hoofdrol spelen. Zo kwam de school op de naam ‘De Geluksvogel’. Elke groep krijgt straks zijn eigen vogelnaam met een passend verhaal. Kinderen op ‘De Veste’ zijn geluksvogels omdat er kennis en middelen beschikbaar zijn om goed te kunnen aansluiten en meer aandacht te kunnen geven waardoor er groei ontstaat bij kinderen met ontwikkelingsachterstanden. Dit komt mede omdat onze maatschappij extra in de leerlingen investeert. Deze mooie gedachte maakt dat deze doelgroep kansen geboden worden voor hun toekomst en dat mag als een geluk worden beschouwd.

Kinderen op ‘De Geluksvogel’ zijn zeker geen pechvogels. Een prachtig nieuw gebouw, een gedreven team en kleine groepen maken ‘De Geluksvogel’, als onderdeel van stichting Respont, tot een klein expertisecentrum voor leerlingen met allerlei achterstanden op het gebied van leren, gedrag en sociaal emotioneel gebied. Speciaal (basis)onderwijs in de breedste zin van het woord. ‘De Geluksvogel’ krijgt begin juni de sleutel en zal na de zomervakantie starten in het nieuwe gebouw.