Dit schooljaar gaan we op de Geluksvogel werken met PBS.
PBS is een schoolbrede aanpak gericht op gedrag. In alle klassen gelden dezelfde regels en afspraken.
Wanneer de leerlingen zich aan deze regels en afspraken houden kunnen ze een klavertje vier verdienen. Deze klavertjes kunnen vervolgens ingeleverd worden voor een beloning. Ook kan de klas klavertjes verdienen bij goed gedrag.