Wij zijn een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). We bieden onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 20 jaar die ‘zeer moeilijk leren’ en specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften hebben. We zijn gericht op het versterken en ontwikkelen van de talenten en mogelijkheden van onze leerlingen. Samen met ouders/ verzorgers en onze netwerkpartners maken we het onderwijs passend. We bereiden de leerlingen voor op hun toekomst!

Meer over ons