De Geluksvogel is een school voor speciaal (basis)onderwijs voor leerlingen van 3 tot 13 jaar. Deze leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Het reguliere basisonderwijs of een andere vorm van onderwijs kan niet (meer) tegemoetkomen aan de specifieke onderwijsbehoeften, waardoor het SBO meer passend is. Met de expertise en de mogelijkheden die wij als school te bieden hebben, gaan we samen op zoek naar haalbare doelen.

Naast onze SBO-school is er ook een SO-school binnen onze locatie. Deze locatie is specifiek voor leerlingen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar.