Met ingang van 1 augustus 2014 is iedere school verantwoordelijk voor het verzorgen van een passende onderwijsplek voor alle leerlingen. Wanneer blijkt dat het regulier onderwijs niet passend is voor een leerling, wordt er samen met de huidige school gekeken naar een passend alternatief. Dit kan zijn in de vorm van extra ondersteuning binnen de huidige school of een overstap naar het specialistisch basisonderwijs, zoals De Geluksvogel. 

Toelatingsprocedure
Alle basisscholen en speciale basisscholen in de regio Oosterschelde zijn gekoppeld aan het Samenwerkingsverband Kind op 1. De reformatorische scholen zijn gekoppeld aan Samenwerkingsverband Berseba. Brabant is gekoppeld aan Samenwerkingsverband Brabantse Wal.
Op het moment dat een leerling vastloopt binnen het regulier onderwijs wordt er in overleg met ouders, school en het samenwerkingsverband gekeken naar een passende plek voor deze leerling. Dit kan De Geluksvogel zijn.

Op het moment dat blijkt dat De Geluksvogel een passende plek is zal er een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) aangevraagd. Alle leerlingen binnen het SO en SBO hebben deze verklaring nodig.  

De CVB (Commissie Van Begeleiding) zal de aanvragen bekijken en ziet of een leerling past binnen De Geluksvogel. Wanneer wij de passende plek zijn zal de aanvraag worden goedgekeurd en volgt er een kennismakingsgesprek, rondleiding en wenmoment. 

Bij vragen komt onze orthopedagoog een observatie doen binnen het regulier onderwijs. Deze observatie kan ons helpen een juiste keuze te maken.  

 Het is altijd mogelijk om voor dit alles een vrijblijvend gesprek en een rondleiding aan te vragen.