De Medezeggenschapsraad, ook wel MR genoemd, bestaat op dit moment uit 6 leden.
3 ouders van onze school en 3 personeelsleden. De directie sluit bij deze vergadering ook aan.

5 keer per jaar vergadert de MR over verschillende zaken. Hierbij kan gedacht worden aan het doornemen en vaststellen van het schoolplan, schoolgids en vakantierooster. De MR denkt mee met de activiteiten die plaats vinden. Ook heeft de MR een rol gehad in de nieuwbouw.

Vanuit het personeel zijn de volgende leden actief.
Janita Quist, voorzitter
Madelon van Straaten, secretaris
Eveline Spronk

Jelle Oomen sluit bij de vergaderingen aan vanuit de directie.

Hieronder stellen de ouders van de MR zich voor.

Sandra stelt zich voor

Mijn naam is Sandra de Jager-Westdorp. Ik woon met mijn gezin in Tholen. Ik ben sinds 2015 pleegmoeder van Ermillio, die op SBO de Gelukvogel zit. Ermillio heeft een oudere pleegzus en oudere pleegbroer.
Ik zit sinds 2018 in de MR en naast de MR werk ik in het Bravis ziekenhuis als psychodiagnostisch werkende.

Mocht er iets zijn of heeft u vragen dan hoor de MR graag van u.

Groet, Sandra.

Miranda stelt zich voor

Mijn naam is Miranda Linssen.
Samen met mijn gezin woon ik in Sint-Philipsland. Mijn zoon Ming Fai en dochter Shu ting zitten beide op de de Geluksvogel op school.
In de dagelijks leven ben ik werkzaam als Sales Advisor bij een logistieke dienstverlener. Sinds 2021 ben ik ouderlid van de MR. Vind het erg leuk op op deze wijze betrokken te zijn bij onze school.
De ouderleden vertegenwoordigen u als ouder van leerlingen van de Geluksvogel.
Dus mocht u vragen hebben of iets wat u wilt weten dan hoort de MR graag van u.

Groet, Miranda

Michelle stelt zich voor

Mijn naam is Michelle Douw, moeder van twee zonen; Tijne en Len. Tijne is in januari 2022 gestart op De Geluksvogel. Wij wonen in Steenbergen. Ik werk als maatschappelijk werker bij WijZijn Traverse Groep.

Ik zocht naar een manier om betrokken te kunnen zijn bij De Geluksvogel, en heb mij daarom aangemeld bij de MR. Samen met alle betrokkenen hoop ik zo mijn steentje bij te kunnen dragen aan het welzijn van de school en leerlingen.

Omdat ik niet aan de schoolpoort sta kan ik mij voorstellen dat de drempel hoog voelt om contact op te nemen. Twijfel niet om dit toch te doen! Mijn e-mailadres is michelledouw@gmail.com.

Groet, Michelle