Juvent

De OZA groep is een samenwerkingsgroep met Juvent.
Er zijn medewerkers van Juvent werkzaam op onze school.
Daarnaast maken we gebruik van elkaars expertise.

Logopedie

Wanneer een leerling in aanmerking komt voor logopedie, is het mogelijk om dit te volgen bij Praktijk Schoone. Praktijk Schoone zit bij ons het gebouw. Leerlingen volgen onder schooltijd logopedie.
Aanmeldingen verlopen via Praktijk Schoone zelf.

Brede school Tholen

De Geluksvogel bevindt zich in de Brede school Tholen.
In de Brede school bevinden zich nog 3 andere basisscholen. Ter Tolne, De Regenboog en de Eben Haƫzer. Samen organiseren we diverse activiteiten zoals de aankomst van Sinterklaas of de Koningsspelen.
In de Brede school Tholen bevindt zich ook de GGD en bibliotheek. Van deze voorzieningen maken wij ook gebruik.
Ook de logopedie en de fysiotherapie zitten in de Brede school Tholen.

Fysiopraktijk Varossieau

Wanneer een leerling in aanmerking komt voor fysiotherapie, is het mogelijk om dit te volgen bij Varossieau. Varossieau zit bij ons het gebouw. Leerlingen volgen onder schooltijd fysiotherapie.
Aanmeldingen verlopen via Varossieau zelf.

Samenwerkingsverband Kind op 1

Leerlingen op de Geluksvogel hebben toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze wordt afgegeven door het samenwerkingsverband.
Samenwerkingsverband Kind op 1 is verantwoordelijk voor de kinderen van de Oosterschelderegio.

Samenwerkingsverband Brabantse Wal

Leerlingen op de Geluksvogel hebben toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze wordt afgegeven door het samenwerkingsverband.
Samenwerkingsverband Brabantse Wal is verantwoordelijk voor de kinderen van uit Brabant.

Samenwerkingsverband Berseba

Leerlingen op de Geluksvogel hebben toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze wordt afgegeven door het samenwerkingsverband.
Samenwerkingsverband Berseba is verantwoordelijk voor de kinderen van het reformatorisch onderwijs.