Aanmelding SBO

SBO De Geluksvogel maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Kind op 1 en Berseba. 

Onder dat samenwerkingsverband vallen alle scholen voor primair onderwijs in de regio Tholen, Schouwen en De Bevelanden. Wij werken ook samen met samenwerkingsverband Brabantse Wal. 

 

Om een leerling aan te kunnen melden voor het SBO is er altijd eerst een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van bovengenoemd samenwerkingsverband nodig. Die toelaatbaarheidsverklaring moet worden aangevraagd door de school waar de leerling op dat moment zit.

 

Met die toelaatbaarheidsverklaring kan de leerling worden aangemeld bij SBO.


In het stappenplan ziet u hoe de aanmelding verloopt: 

1. U belt of mailt naar SBO De Geluksvogel met de mededeling dat u een toelaatbaarheidsverklaring heeft en dat u uw zoon of dochter wilt aanmelden

2. U ontvangt op papier of digitaal een aanmeldingsformulier met enkele bijbehorende formulieren

3. U vult alle formulieren in en stuurt die terug naar de school

4. Er wordt contact met u opgenomen voor een kennismakingsgesprek op school voor de ouders/verzorgers

5. Er wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsbezoek van een dagdeel voor uw zoon of dochter

6. Er wordt afgesproken wat de eerste officiële schooldag zal zijn

7. De schoolmaatschappelijk werkster van de school komt bij u thuis voor een kennismakingsbezoek (alleen SBO)

8. De jeugdarts van de GGD, die aan onze school is verbonden nodigt u met uw kind uit voor een medisch onderzoek

9. Uw kind wordt geplaatst op de afgesproken datum

 

In de eerstvolgende vergadering van de commissie voor de begeleiding van De Geluksvogel worden alle beschikbare gegevens geïnventariseerd. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van alle door de ouders/verzorgers ter beschikking gestelde gegevens. Waar nodig wordt nog nader onderzoek gedaan.

Aan de hand van deze gegevens stelt de commissie voor de begeleiding een ontwikkelingsperspectief op. Dit ontwikkelingsperspectief wordt enkele weken daarna met ouders/verzorgers besproken.