Het team

Directeur: S(B)O

Jasper Winkelhuijzen

 

Coördinator: S(B)O

Angelique Havermans


Intern Begeleider: S(B)O

Harriët van den Dool


Groepsleerkrachten:

peuter-kleutergroep plus SO, Zeesterren 

Harriet van de Dool 

Eveline Spronk

Madelon van Straaten (Juvent) 

Fleur van Tilborg (Juvent)


peuter-kleutergroep plus SO, Zeesterren 

Diana Heeren

Madeleine Koenders

Margo Audenaerdt

Mayke Bergmans (Juvent)

Fleur van Tilborg (Juvent)


onderbouw SBO, Inktvissen 

Cindy Plouvier
Petra Gladdines

Adriënne Klippel (onderwijsassistent)


onderbouw/middenbouw SBO, Ijsberen

Angelique Havermans

Madelon van Straaten 

Jesse Bouwman (onderwijsassistent)


middenbouw/bovenbouw SBO, Pinguins

Janita Quist

Miranda Fase

Jesse Bouwman (onderwijsassistent)


bovenbouw SBO, Orka`s

Giovanna Scholten 

Jasper Winkelhuijzen

Suzanne Poot (leerkrachtondersteuner)

 

Logopedist extern:SBO

Praktijk Schoonen 


Leesspecialist:SBO

Petra Gladdines

 

Orthopedagoog:S(B)O

Fleur van Tilborg

 

Schoolmaatschappelijkwerk:SBO

Mayke Bergmans

 

Vakleerkracht gymnastiek: S(B)O

Margo Audenaerdt


Leerkrachtondersteuner: S(B)O

Suzanne Poot 


Onderwijsassistent: S(B)O

Esmeé van Berkel

Adrienne Klippel

Jesse Bouwman

 

Juvent: SO

Marian Bloks (fysiotherapie)

Moniek Voesenek (spel)


Administratief medewerker: S(B)O

Mieke Mol

 

Het team van S(BO) De Veste bestaat uit deskundige medewerkers.

Iedereen heeft voor zijn of haar vakgebied de benodigde diploma;s.

Alle groepsleerkrachten hebben de opleiding voor Speciaal Basis Onderwijs gevolgd, of zijn bezig met deze opleiding.

Er zijn naast de minimaal benodigde diploma's vele specialiteiten binnen de school.

Een kleine greep van opleidingen die medewerkers van De Veste gedaan hebben:

  • gedragsspecialist
  • dyslexiespecialist
  • video interactie begeleiding

Jaarlijks wordt er een professionaliseringsplan opgesteld, waarbij scholingen van team en individuele teamleden vastgesteld worden.