Het team

Directeur: S(B)O

Jasper Winkelhuijzen

 

Coördinator: S(B)O

Angelique Havermans


Intern Begeleider: S(B)O

Harriët van den Dool


kleuters SO/OZA Merels

Diana Heeren

Hanneke van Mechelen

Mayke Bergmans (Juvent)


kleuters SO Koolmezen 

Harriet van de Dool 

Eveline Spronk


onderbouw SBO Nachtegalen

Madeleine Koenders
Petra Gladdines

Adriënne Klippel (onderwijsassistent)


onderbouw/middenbouw SBO IJsvogels

Angelique Havermans

Janita Quist

Betul Avyat (onderwijsassistent)


middenbouw/bovenbouw SBO Pelikanen

Cindy Plouvier

Miranda Fase

Betul Avyat (onderwijsassistent)


bovenbouw SBO Kraanvogels

Giovanna Scholten 

Madelon van Straaten

Suzanne Poot (leerkrachtondersteuner)

 

Logopedist extern:SBO

Praktijk Schoonen 


RT leekracht:SBO

Jasper Winkelhuijzen

 

Orthopedagoog:S(B)O

Fleur van Tilborg

 

Schoolmaatschappelijkwerk:SBO

Mayke Bergmans

 

Vakleerkracht gymnastiek: S(B)O

Margo Audenaerdt


Leerkrachtondersteuner: S(B)O

Suzanne Poot 


Onderwijsassistent: S(B)O

Esmeé van Berkel

Adrienne Klippel

Betul Avyat

 

Juvent: SO

Marian Bloks (fysiotherapie)

Moniek Voesenek (spel)


Administratief medewerker: S(B)O

Mieke Mol

 

Het team van S(BO) De Veste bestaat uit deskundige medewerkers.

Iedereen heeft voor zijn of haar vakgebied de benodigde diploma;s.

Alle groepsleerkrachten hebben de opleiding voor Speciaal Basis Onderwijs gevolgd, of zijn bezig met deze opleiding.

Er zijn naast de minimaal benodigde diploma's vele specialiteiten binnen de school.

Een kleine greep van opleidingen die medewerkers van De Veste gedaan hebben:

  • gedragsspecialist
  • dyslexiespecialist
  • video interactie begeleiding

Jaarlijks wordt er een professionaliseringsplan opgesteld, waarbij scholingen van team en individuele teamleden vastgesteld worden.