Ziekte, verzuim of verlof

Ziek melden

We vragen ouders/verzorgers om ziekte of afwezigheid altijd telefonisch te melden, bij voorkeur tussen 8.00 – 8.30 uur.  Ons telefoonnummer is 0166-602284. Als een leerling gebruik maakt van leerlingenvervoer, dient u ook de vervoerder in te lichten. Als een leerling onder schooltijd ziek wordt, nemen wij contact op met de ouders/verzorgers.

Verzuim

Het is belangrijk dat leerlingen naar school komen. Elke dag houden we bij of een leerling aanwezig is en wat de reden is van afwezigheid. Als een leerling niet op school is en een leerling is niet afgemeld, dan bellen we altijd naar huis. Bij herhaling van verzuim zonder reden zullen wij contact opnemen met de leerplichtambtenaar. 

Bijzonder verlof

Voor het aanvragen van bijzonder verlof kunt u dit formulier invullen en mailen naar j.winkelhuijzen@ozeo.nl.