SBO

School voor speciaal basisonderwijs (SBO) 

SBO de Geluksvogel heeft op dit moment 4 groepen. 

Elke groep bestaat uit ongeveer 10 tot 18 leerlingen 


Binnen elke groep ligt de nadruk op de volgende aspecten 

  • De ontwikkeling van het kind vanuit een veilig groepsklimaat, waarin een positief stimulerende benadering centraal staat.  

  • Het planmatig werken aan de in het ontwikkelingsperspectief beschreven doelen, waarbij wordt uitgegaan van de behoeften van de individuele leerling. 

  • Er wordt gewerkt aan de basisvakken taal, rekene, lezen, spelling. 

  • We stimuleren een goede werkhouding en taakaanpak. Duidelijkheid en structuur zijn hierbij belangrijk. Er wordt in deze groep gewerkt met dagritmekaarten. Zo is voor elk kind zichtbaar wat er die dag staat te gebeuren.  

  • Het is mogelijk om opdrachten individueel of in een kleine groep te krijgen. 

  • In de jongste groepen is er ook spelgelegenheid. Zowel ontwikkelingsmateriaal als verschillende ingerichte hoeken zorgen hier voor een uitdagende speel- en leeromgeving. 

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor SBO De Geluksvogel. Neem dan contact met ons op. Wij helpen u verder.