Onze school

De Geluksvogel is een algemeen bijzondere school. De school gaat uit van de gelijkwaardigheid van levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen en stromingen. In de dagelijkse omgang met elkaar laten wij zien dat wij respect voor elkaar hebben. De school staat open voor iedereen, daarbij bedenkend dat elk mens, dus ook elke leerling, uniek is. 

Ons team bestaat uit een diverse groep enthousiaste en gemotiveerde mensen. Dit team zorgt er elke dag voor dat het beste uit onze leerlingen naar boven wordt gehaald.  

Het team is onderverdeeld in:  

  • 1 directeur 

  • 1 coördinator  

  • 1 ib-er 

  • 1 maatschappelijk werker 

  • 1 orthopedagoog  

  • 8 groepsleerkrachten 

  • 3 onderwijsassistenten 

  • 1 leesspecialist  

  • 1 administratief medewerker  

 

Alle leerlingen binnen De Geluksvogel hebben een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband Kind op 1, Berseba of Brabantse wal. Leerlingen binnen De Geluksvogel hebben ieder hun eigen specifieke onderwijswijsbehoeften.