Onze school

De Veste is een school voor speciaal basisonderwijs en een Peuter- kleutergroep Plus voor speciaal onderwijs. Beide scholen zijn samenwerkingsscholen tussen protestants christelijk, rooms katholiek en openbaar onderwijs. De scholen gaan uit van gelijkwaardigheid van de levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen en stromingen die allemaal onder de stichting Respont vallen.

 

De school is een belangrijk deel van je leven. Voor de kinderen en voor ouders/verzorgers. Er is vaak jarenlang dezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwen ouders/verzorgers hun kinderen vele uren toe aan de zorg van de juffen en meesters op school. Een school kiezen doe je dan ook met zorg.

 

In de dagelijkse omgang met elkaar laten wij zien dat wij respect voor elkaar hebben. De school staat
daarbij open voor iedereen, daarbij bedenkend dat elk mens, dus ook elke leerling, uniek is.